Samenwonen en toekomstig erfrecht

Samenwonen

Bij het opstellen van een samenlevings-overeenkomst dient speciale aandacht besteed te worden aan:

1. partnerpensioenaanwijzing;
2. begunstiging collectieve ongevallenverzekeringen;
3. begunstiging risicoverzekeringen;
4. begunstiging levensverzekeringen.

In beginsel is de standaard begunstiging op een verzekeringspolis: echtgenoot/kind/erf-ge-namen.
Onder erfgenaam wordt veelal verstaan: de volgens de wet ervende familieleden en derhalve niet een samenwoner!

In voorkomende gevallen is het beter om als laatste begunstigde op een verzekeringspolis aan te wijzen de nalatenschap van de verzekeringnemer.
Op deze wijze wordt de polisuitkering verdeeld volgens het testament.

Veelal zijn ongehuwde samenwoners van mening, dat een testament niet nodig is, aangezien hun gemeenschappelijke bezittingen op grond van het samenlevingscontract naar de langstlevende partner gaat.
Over het hoofd wordt gezien, dat de overledene wellicht ook nog privé goederen heeft, welke - indien er geen kinderen zijn - automatisch geërfd worden door de familie van de overledene.
Het kan zijn, dat de overledene een erfenis ontvangen heeft van zijn/haar ouders.
Moet deze erfenis naar de langstlevende partner?
Bij testament kan voor deze goederen een nadere regeling getroffen worden.

Ook staat men niet stil bij de gevolgen van het overlijden van de langstlevende partner.
Deze partner heeft alle gezamenlijke goederen verkregen middels het samenlevingscontract en de overige goederen bij testament.
Het gevolg is, dat al deze goederen bij het overlijden van de langstlevende partner automatisch terecht komen bij de familie van de langstlevende.
Het is de vraag of dit altijd de bedoeling is!

Bij testament kan het een en ander nader geregeld worden.

Samenwonen en toekomstig erfrecht

Ter besparing van kosten sluiten samenwoners vaak geen notarieel samenlevingscontract. Voor de aanwijzing als partner voor een pensioenregeling stellen veel pensioenfondsen een samenlevingscontract echter als eis.

In het (nabije) verleden hebben veel samenwoners bij de gezamenlijke aankoop van een huis bij onderhandse een regeling getroffen voor het geval één van hen komt te overlijden. In dit onderhandse contract wordt geregeld, dat de woning na het overlijden naar de langstlevende gaat (verblijvingsbeding).

Het komt ook voor, dat een dergelijk verblijvingsbeding opgenomen werd in de akte van levering van de woning.

Indien het overlijden van een partner geschiedt voor de invoering van het nieuwe erfrecht dan zal waarschijnlijk alles wel goed gaan. Bij overlijden na de invoering van het nieuwe erfrecht gaat het een en ander niet goed indien de overleden partner kinderen heeft.

Volgens de huidige tekst van het nieuwe erfrecht en het overgangsrecht worden de onderhandse verblijvingsbedingen en de verblijvingsbedingen in de akten levering niet geëerbiedigd!

Laat uw samenlevingscontracten of samenlevingstestamenten derhalve vroegtijdig controleren door uw notaris.

Naar de top van deze pagina.